De LoveScan

The Lab of Love wil met behulp van de LoveScan™ een instrumentarium aanbieden waarmee partners zich bewuster worden van wie ze zijn in een relatie. Naar onze mening zijn relaties, ontdaan van de mythes en de romantische beelden en gevoelens die we er allemaal bij hebben, een geheel van benoembare factoren. Maar omdat we vaak zo moeilijk greep kunnen krijgen op al die factoren ontstaan er problemen. In het begin zijn het kleine dingen die we niet al te serieus nemen, maar later kunnen het (erg) pijnlijke zaken worden die kunnen leiden tot verwijdering van elkaar en tot het uit elkaar vallen van een relatie. Ter illustratie een aantal uitspraken van onze klanten:

De LoveScan™ doet geen uitspraak over welke relaties wel werken en welke niet, maar wil wel aangeven welk “soort” relatie het beste past bij iemand en welke minder goed. Het gaat er bij de LoveScan™ om dat partners inzicht krijgen in de enorme rijkdom die ze als individu hebben en om hen het (soms verborgen) potentieel te laten ontdekken in hun relatie. En we willen laten zien hoe relaties kunnen veranderen en waarom dit gebeurt. Door te weten wie jij bent en wie die ander is, krijg je inzicht in waarom iets gebeurt en krijg je dus ook meer keuzemogelijkheden om er wat aan te doen. Je krijgt inzicht in welke dingen in jezelf en je partner te veranderen zijn en welke niet te veranderen zijn. De coach van The Lab of Love laat je vervolgens zien hoe je op een positieve manier met deze dingen om kan gaan.

De LoveScan™ laat soms ook zien dat er in bepaalde relaties een verschil is ontstaan tussen wie we denken dat we zijn en wie we echt zijn. Je kent dat gevoel misschien wel dat je een soms een "rol" speelt omdat anderen dat van je vragen of omdat je merkt dat je succes hebt als je dat soort gedrag laat zien (in werk, bij familie of in je relatie). Door met de LoveScan™ te werken zie je niet alleen of, en hoe, dit voor jou is, maar ook wat het effect is op je relatie. Het kan namelijk zijn dat je relatie min of meer vlekkeloos verliep en dat je plotseling in zwaar weer terecht komt. Of er was juist al langere tijd een twijfel waarvan je dacht dat die wel weg zou gaan en die steeds maar weer terug komt. De oorzaak hiervan kan zitten in het feit dat jij of je partner besluit een bepaalde "rol" los te laten. Het kan dan lijken alof je plotseling met iemand bent die je helemaal niet kent. Hij of zij is niet meer degene die je zo goed kende en waar je verliefd op was geworden. Op zulke momenten weet je soms niet meer goed wat je moet doen, word je soms vaker boos of verdrietig.

De LoveScan™ bestaat uit drie onderdelen:

In oktober 2009 is het boek "Door de liefde gegrepen" van Jeroen Hoekman verschenen. Lees hier meer over "Door de liefde gegrepen".